Trong tình hình ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đường ống và bể chứa đang ngày càng trầm trọng hơn, bộ lọc nước của chúng tôi mang đến cho các gia đình tại Việt Nam giải pháp nguồn nước sạch và an toàn. Sử dụng công nghệ kép gồm than hoạt tính và màng lọc sợi rỗng, bộ lọc của chúng tôi hoàn toàn lọc sạch 13 chất có hại còn sót trong nước (máy) chưa xử lý.

BỘ LỌC THAY THẾ

Loi Loc Huu K
Bộ lọc thay thế
Human Water
HUU-K

 
Đặc điểm chính:
 • Công nghệ lọc kép với than hoạt tính kết hợp màng lọc sợi rỗng.
 • Lọc sạch 13 chất có hại còn sót lại trong nước (máy), theo Luật Ghi Nhãn Gia Dụng Nhật Bản.
 • Dùng thay thế cho bộ lọc của máy Human Water HU-121.
4.500.000 VNĐ
Alka-Rich
AR303K
 
Đặc điểm chính:
 • Công nghệ lọc kép với than hoạt tính kết hợp màng lọc sợi rỗng.
 • Lọc sạch 13 chất có hại còn sót lại trong nước (máy), theo Luật Ghi Nhãn Gia Dụng Nhật Bản.
 • Dùng thay thế cho bộ lọc của máy Alka-Rich NDX-303LMW.
4.500.000 VNĐ
Loi Loc Ndx 303
Alka-Rich
AR303K
 
Đặc điểm chính:
 • Công nghệ lọc kép với than hoạt tính kết hợp màng lọc sợi rỗng.
 • Lọc sạch 13 chất có hại còn sót lại trong nước (máy), theo Luật Ghi Nhãn Gia Dụng Nhật Bản.
 • Dùng thay thế cho bộ lọc cũ của máy Alka-Rich NDX-303LMW.
4.500.000 VNĐ
Untitled 1
Bộ tiền lọc
Water Purifier
OC-1000
 
Đặc điểm chính:
 • Công nghệ lọc UF với nhiều lớp lọc.
 • Lọc sạch 13 chất có hại còn sót lại trong nước (máy), theo Luật Ghi Nhãn Gia Dụng Nhật Bản.
 • Lắp đặt tiện lợi và gọn nhẹ ẩn dưới bồn rửa, mang lại thẩm mỹ cho căn bếp.
6.000.000 VNĐ